Các cuộn đồng trong kim tự tháp orgone

Các cuộn đồng trong kim tự tháp orgone


Heddeka, Triskele hay Triskelion

Heddeka, Triskele hay Triskelion, còn được gọi là Xoắn ốc của Sự sống hoặc Ba xoắn ốc là một biểu tượng lâu đời với mối liên hệ mãnh liệt và mạnh mẽ với nước. Điều này có một khả năng đáng kinh ngạc trong việc vô hiệu hóa các năng lượng có hại. Nhiều người tin rằng đây là mục đích cổ xưa. Khi được tạo ra bằng vàng, bạc hoặc đồng, triskelion tạo ra dòng năng lượng từ sinh học và năng lượng điện từ dựa trên hình học và toán học thiêng liêng. 

Đặt trong hoặc xung quanh, triskelion làm tăng độ rung của nước. Điều này cũng tạo ra các xoáy năng lượng và hoạt động mang lại cấu trúc nốt ruồi của nước. Triskelion có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các kỹ thuật somestruct được nêu trong chương 11 của Dancing with Water.Triskelion cũng có thể cấu trúc nước chỉ trong vài giờ nhưng điều này vẫn phụ thuộc vào kích thước của triskelion và kích thước của vật chứa nước.