Cách tạo một cuộn dây SBB

Cách tạo một cuộn dây SBB

Tham khảo chiều dài cuộn dây trong bài viết: Các cuộn đồng trong kim tự tháp orgone

Những gì bạn sẽ cần, dây đồng, và kìm mũi kim. Một cuộn dây SBB giúp định hướng dòng năng lượng. Chiều dài của dây và kích thước là tùy thuộc vào bạn, không có tiêu chuẩn thiết lập.