DNA - cấu trúc photon của nó -  Khám phá DNA của Nga

DNA - cấu trúc photon của nó - Khám phá DNA của Nga

DNA của con người là một mạng Internet sinh học và ở nhiều khía cạnh vượt trội hơn so với mạng nhân tạo. Nghiên cứu mới nhất của Nga giải thích trực tiếp hoặc  gián tiếp các hiện tượng như khả năng thấu thị, trực giác, hành động chữa bệnh tự phát và từ xa, tự chữa bệnh, kỹ thuật khẳng định, ánh sáng / hào quang bất thường xung quanh con người (được gọi là các bậc thầy tâm linh), ảnh hưởng của tâm trí đến các kiểu thời tiết và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, có bằng chứng cho một loại y học hoàn toàn mới, trong đó DNA có thể được ảnh hưởng và lập trình lại bằng các từ và tần số mà KHÔNG cắt và thay thế các gen riêng lẻ. Chỉ 10% DNA của chúng ta đang được sử dụng để xây dựng các protein. Chính tập hợp con của DNA này là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu phương Tây và đang được kiểm tra và phân loại.  90% còn lại được coi là "DNA rác".