Ảnh hào quang orgone từ các chất liệu khác nhau

Sau khi thực hiện một số mẫu orgonite với các thành phần khác nhau, chúng tôi bắt đầu chụp ảnh Kirilian cho mỗi mẫu.Phào nhôm, kích thước thông thường.


Nhôm, mảnh mịn, dăm nhỏ


Đồng thau, đồng dăm lớn

Đồng dăm bào

Đồng dăm lớn kết hợp Đồng dăm mịn

Vàng