Sử dụng thiết bị năng lượng Orgone

Lợi ích của thiết bị năng lượng Orgone

  • Thiền; nâng cao nhận thức tâm linh.
  • Cân bằng cơ thể etilen.
  • Tăng tính tích cực trong con người và môi trường.
  • Cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân.
  • Giảm tác động tiêu cực từ ô nhiễm điện từ, bao gồm ELF, máy tính và đèn huỳnh quang.
  • Hành vi tốt hơn ở vật nuôi.
  • Giảm tăng động và cải thiện khả năng hợp tác ở trẻ.
  • Là một chất hỗ trợ cho công việc cơ thể, Reiki, v.v.
  • Trung hòa các loại năng lượng tiêu cực tồn tại lâu đời trong vòng 1/4 đến 1/2 dặm.Máy phát điện Orgone ngày nay thường được làm bằng một số loại nhựa, các hạt kim loại và tinh thể thạch anh được tạo thành hình kim tự tháp hoặc hình nón. Khả năng sản xuất năng lượng của một kim tự tháp được thiết kế phù hợp đã được biết đến nhiều, nhưng nhờ những nỗ lực và khám phá của Don Croft, các máy phát điện kim tự tháp đã mang một ý nghĩa và mục đích mới. Don đã phát hiện ra rằng máy phát điện Orgone được làm bằng nhựa, tinh thể thạch anh và các hạt kim loại có khả năng tiếp nhận năng lượng tiêu cực, làm sạch chúng và phân phối lại năng lượng hài hòa và cân bằng vào khu vực xung quanh vì nhựa thu hút năng lượng sinh lực, và kim loại đẩy lùi nó, một nguồn năng lượng sống tập trung cao độ và tinh khiết được tạo ra. Năng lượng dao động tần số cao này có lợi cho tất cả các dạng sống, trên các cấp độ thể chất, tình cảm và tinh thần.