27 nguồn Free virtual card visa & master kèm hướng dẫn, đập tan nỗi lo fix thẻđa phần các website & app cung cấp virtual card cho các bạn sẽ là dịch vụ nước ngoài.
Nên trước khi bắt tay vào reg thẻ, các bạn nên tìm hiểu một chút về các kỹ thuật sau:
1. Fake ip ( dùng hola, dùng VPN..v..v.. )
2. Fake thông tin người reg ( fakenamegenerator.com các bạn có thể tìm google rất nhiều trang dạng này )
3. Số đt nước ngoài để nhận sms xác thực ( rất nhiều trang dạng này ví dụ www.textnow.com )
Trong danh sách 25 website & app cho tạo virtual card bên dưới, thì có nhiều trang cho phép chúng ta tạo ra số lượng lớn thẻ visa & master card. Anh em hãy cứ bình tĩnh mà hưởng thụ nhé =))

Số 1:
Get FREE Virtual Credit Card :
1. Vào text now tạo 1 sđt mỹ hoặc nước bạn cần:
https://www.textnow.com/signup
2. Tạo tài khoản Yandex :
https://passport.yandex.com/registration/
3. Đăng nhập:
https://passport.yandex.ru/passport?mode=auth&msg=money&from=money&retpath=https://money.yandex.ru/new
4. Tạo thẻ free:
https://money.yandex.ru/cards/virtual?_openstat=bankcards%3Bvirtual%3Bissue
Kiểm tra thẻ tại đây:
http://www.validcreditcardnumber.com/
==================================
Số 2:
https://www.revolut.com/vn/
1 – Vào Phone’s App Market (Itunes/Google play)
2 – Cài đặt “TextMeUp” hoặc “text now” và “Revolut”
3 – Chọn số U.K
4 – Mở “Revolut” gõ số vừa chọn
5 – Bạn sẽ nhận đc sms trong vài giây
6 – Tạo tài khoản với real/fake name & address of U.K ( http://www.fakenamegenerator.com/ )
7 – Chọn My card
8 – Vào profile thay đổi thông tin về thông tin thật
9 – Gửi tài liệu xác thực về địa chỉ của bạn ( nếu bạn muốn sử dụng lâu dài )
10 – Hưởng thụ thôi
Tut này có thể làm tương tự cho các App:
Số 3: yes pay
Số 4: digibank ( Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=KI8rEZ_aZ9c )
Số 5: Recharge Bill Payment Wallet
Số 6: LeuPay Wallet
Số 7: Bill Payment & Recharge,Wallet ( oxigen )
Số 8: icici pocket wallet app ( https://www.icicibank.com/Personal-Banking/bank-wallet/pockets/pockets.html )
Số 8.1: zeta ( hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=6RRI80iBUDM )
=================================
Số 9: https://www.freecharge.in/desktop/login
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=4paw2AXNzFA
=================================
Số 10: https://payeer.com/en/account/?register=yes
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=h21Xhflxp6I
==============================
Số 11: https://app.wirexapp.com/register/
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=woSRveEak9E
===============================
Số 12: https://member.neteller.com/signUp/?lang=en&hero=true
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=xg8j8Pc3CGg&t=87s
===============================
Số 13: https://www.payoneer.com/raf/?rid=7a1c7cb5-0946-478d-befb-87f2378d8643
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=H-8CfFpLELM
=================================
Số 14: http://www.netspend.com
=================================
Số 15: http://www.americanexpress.com
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=uPiU7P7m-1o
=================================
fake ip mới cho reg
Số 16: http://bankfreedom.com
Số 17: http://entropay.com
Số 18: https://www.instagc.com/
=================================
Số 19: https://secure.okpay.com/vn-en/signup
=================================
Số 20: https://www.chura.co.ke/cvc/
=================================
Số 21: https://my.bonpay.com/register
hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=XHtkFjYn7cE
=================================
Số 22: https://virtualcard.ccbank.bg/reg/en/
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=KY2JyUK-kXQ&t=166s
=================================
Số 23: http://lte.com.pk/register.php
=================================
Số 24: https://spectrocard.com/en/signup.html
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=S1Crj60nYmM&t=9s
=================================
Số 25: https://payhip.com/
=================================
Số 26: https://www.airtm.io/uphold-intro
Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=03bow4_FIOQ
=================================
Số 27: Cash App
hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=P0Wju3k3LF4
=================================